HAPADS HAPADS

HAPADS

Grupy docelowe

HAPADS umożliwi użytkownikom końcowym (kierowcom, firmom transportowym, gminom i ogółowi społeczeństwa) podejmowanie decyzji opartych na informacjach w celu zmniejszenia narażenia personelu i społeczeństwa na zanieczyszczenie powietrza.

HAPADS umożliwi zawodowym kierowcom monitorowanie poziomu zanieczyszczenia powietrza wewnątrz kabiny, ograniczając tym samym narażenie na niebezpieczne stężenia poprzez informowanie o decyzjach takich jak włączanie / wyłączanie wentylacji, otwieranie / zamykanie okien pojazdu itp.

HAPADS dostarczy dane podmiotom publicznym do sporządzenia mapy zanieczyszczeń w czasie zbliżonym do rzeczywistego, która może pomóc obywatelom w wyborze odpowiednich tras podróży czy osiedli mieszkaniowych w celu zakupu mieszkań.

HAPADS to nowej generacji zintegrowany czujnik do wykrywania dwutlenku azotu (NO2), cząstek stałych (PM), który pozwoli na:

  • monitorowanie jakości powietrza w kabinie pojazdu za pomocą pomiarów w kabinie i na zewnątrz.
  • powszechne monitorowanie zanieczyszczenia powietrza na dużą skalę (uliczne, miejskie) za pomocą pomiarów zewnętrznych za pomocą czujników rozmieszczonych w pojazdach.