HAPADS HAPADS

HAPADS

HAPADS

Projekt:

"HAPADS: Highly Accurate and Autonomous Programmable Platform for Providing Air Pollution Data Services to Drivers and the Public" 

jest finansowany ze środków Funduszy Norweskich.

Całkowita wartość inwestycji: 6 648 075 PLN.

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa:  984 161,25 PLN (15%) z Programu "Badania Stosowane".

HAPADS: dokładna i autonomiczna programowalna platforma do świadczenia usług w zakresie danych dotyczących zanieczyszczenia powietrza kierowcom i społeczeństwu (HAPADS) to ambitny projekt, w ramach którego opracowana zostanie nowatorska inteligentna i autonomiczna platforma monitorująca (MP), która pomoże użytkownikom końcowym (kierowcom, przedsiębiorstwom transportowym, gminom i ogółowi społeczeństwa) w podejmowaniu decyzji mających na celu ograniczenie narażenia ludzi na zanieczyszczenie powietrza. Jednym z celów projektu jest opracowanie nowych detektorów, takich jak mikrofalowy czujnik NO2 oraz optyczny czujnik cząstek stałych (PM) wykorzystujący metodę Time Delay Integration (TDI), które można stosować zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz pojazdów. Ponadto opracowany zostanie programowalny wieloprocesorowy sprzęt do akwizycji danych i przetwarzania sygnałów, wspomagający obliczenia równoległe oraz algorytmy Deep Learning wraz z wbudowanym oprogramowaniem do modelowania i kalibracji czujników zanieczyszczenia powietrza i wielokryterialną optymalizacją.